skeie industridesign


starttjensterProsessProsjektOmKontaktnyheter
Swims Classic

Design med fokus på bærekraftig utvikling

På disse sidene finner du informasjon om industridesigner Stig Olav Skeie, tjenestene han tilbyr og mange av prosjektene han har utført i Skeie Industridesign, Think og PIVCO


PS! De norske sidene er under utarbeidelse, i en overgansperiode vil derfor noen av sidene uner >prosjekt kun være tilgjengelig på engelsk