skeie industridesign


startTenesterProsessProsjektOmKontaktNyhende
Swims Classic

Design med fokus på bærekraftig utvikling

På desse sidene finn du informasjon om industridesigner Stig Olav Skeie, tenestene han tilbyr og mange av prosjekta han har utført i Skeie Industridesign, Think og PIVCO


PS! Dei norske sidene er under utarbeiding, i ein overgansperiode vil difor nokre av sidene under >prosjekt kun vera tilgjengeleg på engelsk