skeie industridesign


startTenesterProsessProsjektOmKontaktNyhende

Produktutvikling
Skeie Industridesign kan tilby hjelp gjennom hele utviklingsprosessen. Vi kan bidra med markedsundersøkelser, identitetsutvikling, ingeniørtjenester, produksjon av verktøyunderlag, valg av leverandører og produsenter, logistikk-løsninger, miljøanalyser m.m. Dette som et tillegg eller som en inkludert tjenes
te i designprosessen.

For virksomheter med liten eller ingen egen
utviklings-avdeling, kan vi ta vare på alle eller deler av dette området av prosjektet. Oppdragsgiver trenger da ikke å forholde seg til flere eksterne bidragsytere enn nødvendig.