skeie industridesign


startTenesterProsessProsjektOmKontaktNyhende

Produktutvikling
Skeie Industridesign kan yta hjelp gjennom heile utviklingsprosessen. Me kan medverka med marknads-undersøkingar, identitetsutvikling, ingeniørtenester, produksjon av verktøyunderlag, valg av leverandørar og produsentar, logistikkløysingar, miljøanalysar m.m. Dette som eit tillegg eller som ei inkludert tenes
te i designprosessen.

For verksemder med liten eller inga eige
utviklings-avdeling, kan me ta vare på alle eller deler av dette området av prosjektet. Oppdragsgjevar treng då ikkje å forhalda seg til fleire eksterne bidragsytarar enn naudsynt.