skeie industridesign


starttjensterProsessProsjektOmKontaktnyheter
MicroStation logo
Bentley MicroStation V8i - Select Series 2
I
bruk siden 1991
MicroStation
er et 3D CAD system med svært stor fleksibilitet, høy presisjon og utmerket brukervennlighet. Det er spesielt bra til å håndtere store og komplekse sammenstillinger. Det har alltid hatt gode verktøy for å generere raytracings inne i 3D arbeidsområdet. Med den siste inkluderingen av Luxology raytracer er dette 3D programmet bedre enn noen gang.

Filformat: *.DGN/*.DWG/*.DXF
Eksport-/importformat: *.IGES/*.STEP/*.3DS/*.STL/*.PARASOLIDS ++
3D CAD modellering
(3-Dimensional Computer Aided Design)
Alle prosjekt siden 1990 har blitt utført ved hjelp av 3D CAD programvare. 3D modellering blir benyttet til å evaluere og definere produktets form, til å lage prototyper og modeller og som underlag til produksjonsverktøy. I designprosessen er 3D CAD et viktig verktøy for å skape og evaluere pakkestudier, formkonsept, proporsjoner, detaljer, fargekombinasjoner, sammenføyninger etc. 3D modellene blir gjennom hele designprosessen brukt til å lage bilder, illustrasjoner og presentasjoner for diskusjoner, evalueringer og avgjørelser.
Følgende 3D CAD programvare benyttes:
SolidWorks logo

Dassault Systems SolidWorks Professional 2011 SP 2.0
I bruk siden 2006
SolidWorks er en mye brukt programvare innen mekanisk design. Solid modellering i kombinasjon med avanserte verktøy for flatemodellering gjør dette systemet ypperlig egnet for bruk innen industridesign. Har også Luxology raytracer innebygd.

Filformat: *.SLDPRT/*.SLDASM/*.SLDDRW
Eksport-/importformat: *.IGES/*.STEP/*.VDAFS/*.DXF/*.STL/ *.PARASOLIDS ++

Alias logo

Alias Studio v.12
I bruk siden 1999
Alias Studio er et verktøy for avansert 3D-flatemodellering.
Særlig kjent og brukt innen bildesign og industridesign for modellering av flater med kompleks geometri med høye krav til kvalitet og finish. Alias har utmerkede 2D- skisseverktøy som også kan benyttes i 3D.

Filformat: *.WIRE
Eksport-/importformat: *.IGES/*.STEP/*.VDAFS/*.DXF/*.STL/*.IV ++

Rhinoceros logo

McNeel Rhinoceros v.4.0 SR8
I bruk siden 1997
Rhino er
et NURBS-flatemodelleringsverktøy velegnet til konseptstudier, datautveksling, 3D-digitalisering i tillegg til flatemodellering.

Filformat: *.3DM
Eksport-/importformat: *.IGES/*.STEP/*.3DS/*.DGN/*.DXF/*.STL ++

NexGenErgonomics logo
NexGenErgonomics HumanCAD ManneQuin Pro v. 10.2
I bruk siden 1993
ManneQuinn er en programvare for generering og manipulering av 3D menneskekropper for bruk i ergonomistudier. 10 nasjonaliteter, 3 kroppstyper og en rekke percentiler kan genereres. Både mannlige og kvinnelige modeller og også barn fra 3 til 12 år er inkludert. De ulike lemmene kan beveges med virkelige begrensninger. Synsfelt, rekkevidder og styrke i arm og bein i ulike positurer kan utregnes. Modellene kan eksporteres til andre CAD-systemer og brukes til pakkestudier, visualisering etc.

Filformat: *.MQP
Eksport-/importformat: *.DXF/*.3DS
Catalyst logo

Stratasys Dimension Catalyst EX v.4.0.1
I bruk siden 2007
Catalyst er et spesialprogram for analysering av *.STL filer og preparering av disse for å lage maskineringsmønster brukt ved prototypebygging. Det regner ut ulike byggetider og materialforbruk avhengig av hvordan 3D modellen blir plassert i prototypemaskinen.

Filformat: *.CMB
Eksport-/importformat: *.STL

Andre dagaprogrammer som benyttes:

Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash etc
. blir brukt til 2D grafisk arbeid, skissing, fotobearbeiding, presentasjoner, illustrasjoner og til produksjon av hjemmesider.
DAZ Studio er et 3D verktøy for genering av realistiske 3D modeller av mennesker, dyr etc som kan tas inn i andre 3D programmer. .
ArchVision RPC modeller blir brukt for implementere 2D/3D bilder av mennesker, trær, planter, biler etc. når en lager bilder og illustrasjoner av 3D modeller.
Dosch Design leverer ferdige 3D modeller av biler, objekter, omgivelser, bakgrunnsbilder etc. som benyttes i illustrasjoner og raytracings.

Trademarks